Regulamin Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego

 

1. Organizator: Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego.

2. Cel Imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców woj. łódzkiego, promocja regionu łódzkiego.

3. Termin i miejsce imprez biegowych wchodzących w skład Cyklu:

 1. 08.04.2018 VIII Półmaraton  Pabianicki 21,97 km  Pabianice
 2.

3.

15.04.2018

29.04.2018

Dbam o Zdrowie Maraton Łódź

XIII Bieg Pamięci Św.Jana Pawła II

42,195 km

5km

 Łódź

Łask

 4. 06.05.2018 XII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II 5 km  Konstantynów
 5. 21.05.2018 II Piątka Pomarańczowej Pomocy w Zduńskiej Woli 5 km Zduńska Wola
 6.

7.

26.05.2018

03.06.2018

16 Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run

IV Bieg w Niewiadowie „Razem po Zdrowie”

10 km

10 km

Łódź

Osiedle Niewiadów

 8. 10.06.2018 IV Poddębicki Bieg bez Barier 10 km Poddębice
 9. 25.08.2018 VIII Bieg Fabrykanta 10 km  Łódź
 10. 02.09.2018 XXXVII Bieg im. Bronisława Malinowskiego 10 km  Tomaszów Mazowiecki
 11.

12.

23.09.2018

07.10.2018

XXXVII Łowicki Półmaraton Jesieni

Biegaj z nami w Kutnie-Kutnowska Za-Dyszka

21,9 km

10 km

 Łowicz

Kutno

 13. 14.10.2018 XII Ogólnopolski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł 10 km  Uniejów
 14. 04.11.2018 22 Uliczny Bieg „Bełchatowska Piętnastka” 15 km  Bełchatów

We wszystkich biegach będzie atest PZLA oraz elektroniczny pomiar czasu.
Zapisując się do każdego biegu – zawodnik jest zobowiązany do podania jednobrzmiących danych – dotyczy to imienia, nazwiska, nazwy miasta, nazwy klubu, daty urodzenia, cudzysłowów, dużych i małych liter. W przypadku podania różnobrzmiących  nazw system elektroniczny będzie weryfikował dane jako dwóch różnych osób.

4. W każdym z wyżej wymienionych biegów będzie prowadzona klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych: mężczyzn i kobiet :

 M/K – 16  16-19 lat
 M/K – 20  20-29 lat
 M/K – 30  30-39 lat
 M/K – 40  40-49 lat
 M/K – 50  50-59 lat
 M/K – 60  60-69 lat
 M/K – 70+  70 lat i więcej

 

5. Warunki uczestnictwa i klasyfikacji w Cyklu:
5.1. Uczestnikiem Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia, a w przypadku maratonu 18 rok życia.
5.2. Każdy zawodnik aby został sklasyfikowany w całym Cyklu musi wystartować przynajmniej w 8 biegach – (w tym dwa biegi na dystansie dłuższym niż 10 km) zgodnie z harmonogramem w pkt. 3 regulaminu. Zawodnicy z kategorii 16-19 lat nie muszą startować na dystansie półmaratonu aby zostać sklasyfikowanym w całym Cyklu.
5.3. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście zgłosić się do biegu z cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego i podporządkować się regulaminom poszczególnych biegów.
5.4. Do klasyfikacji końcowej Cyklu będzie branych pod uwagę 8 najlepszych biegów (wyników) każdego zawodnika.

Punktacja w Cyklu: każdy zawodnik zdobywa w danym biegu tyle punktów jakie miejsce zajął:
1m  – 1pkt.
2m  – 2pkt.
…………..
50m -50pkt. itd.
5.5. Daną klasyfikację wygrywa zawodnik, który w ośmiu biegach( w tym dwa na dystansie powyżej 10 km), zdobył najmniejszą ilość punktów – dotyczy punktacji kategorii OPEN oraz kategorii wiekowych. Zawodnicy kategorii 16-19 lat nie muszą startować w półmaratonie aby zostać sklasyfikowanym w całym Cyklu Biegów.
5.6. W przypadku równej ilości punktów z 8 biegów, zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników, do klasyfikacji końcowej będzie brana pod uwagę najwyższa lokata zdobyta przez danego zawodnika we wszystkich biegach. Gdy to nie rozstrzygnie, ostatecznie o miejscu zdecyduje wynik ostatniego biegu z Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.

6. Nagrody:
6.1. W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn:
za miejsca 1-10 puchar, dyplom i nagroda rzeczowa.
6.2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
za miejsca 1-3 puchar i dyplom
6.3. Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.
6.4. Pierwsze 200 osób sklasyfikowanych w kategorii OPEN w Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. Osoby, które wezmą udział we wszystkich biegach Cyklu zostaną uhonorowane medalem lub pucharem. Wręczenie wszystkich nagród nastąpi po ostatnim biegu w Bełchatowie.

7. Postanowienia końcowe:
7.1. Wyniki biegów z Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego będą dostępne na stronie internetowej www.biegilodzkie.pl
7.2. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się poszczególnym regulaminom biegów wchodzących w skład Cyklu.
7.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
7.4. Udział w Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
7.5. Organizator Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.